Styrelsen

Styrelsen 2019/2020

Elin Dahl, Ordförande

Ida Långström, Sekreterare 

Stina Algotsson, Kassör

Elin Algotsson, Webbansvarig

Jenny Naarttijärvi, Ledamot

Malin Bjurén, Ledamot

Emelie Boström, Ledamot

________________________________________